Biskupství brněnské

Brněnský městský střelecký sbor dostane nový prapor

Ilustrace
19.8.2007
Při slavnostní bohoslužbě v rámci oslav Dne Brna v neděli 19. srpna v 10.30 hodin požehná brněnský biskup Vojtěch Cikrle nový prapor Brněnského městského střeleckého sboru.Kmotrou nového praporu se dle tradice stane paní Bettina Lobkowicz a paní Jiřina Belcredi.

Brno: Brněnský městský střelecký sbor navazuje na více než dvousetletou tradici tzv. „Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru“ ( Brünner bewaffnete Bürger und Schützenkorps ). Jak uvádějí webové stránky Statutárního města Brna: Úloha tohoto sboru, který od konce 18. století až do počátku našeho století patřil neodmyslitelně k brněnskému koloritu, se v průběhu let, v souvislosti s dobovými poměry měnila, a to někdy velmi výrazně. Historie sboru, či městské domobrany vůbec, má však ještě mnohem hlubší kořeny, sahající až do středověku, kdy měšťané měli právo i povinnost bránit své město před nepřítelem. Významným momentem v dějinách brněnské městské domobrany byla statečná obrana města a následné neúspěšné obléhání švédským vojskem v roce 1645. Ozbrojený měšťanský a střelecký sbor byl založený na základě císařského patentu roku 1798 a úspěšně plnil svoji úlohu ve formě strážní služby na městských hradbách, u městských bran a při udržování pořádku - zejména v neklidném válečném období 1805 , 1809 a v době války s Pruskem - roku 1866. V roce 1904 měla tato jednotka celkem 353 členů a příznivců a patřila k významným městským spolkům nejen v Brně, ale i v celém Rakousku.

Oživit tuto tradici v nové formě se před několika lety rozhodli členové Klubu přátel vojenské historie. Jejich snaha a nadšení nalezly podporu městských činitelů a tak v roce 1993, v rámci oslav 750. výročí udělení městských privilegií Brnu vznikl - či se obnovil „ Brněnský městský střelecký sbor“, jehož nový prapor i tehdy slavnostně posvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle, za přítomnosti kmotry sboru paní Bettiny Lobkowicz. Členové sboru v replikách dobových uniforem dodávají od tohoto dne - stejně jako dříve jejich předchůdci - lesk různým městským slavnostem a společenským akcím, či příjezdům významných návštěv do jihomoravské metropole. Největší událostí bylo vítání britské panovnice Alžběty II. Účastní se též mnoha zahraničních slavností spřátelených střeleckých sborů či vzpomínkových akcí - vzpomínky na bitvu u polské Gorlice v roce 1915, kde bojovalo mnoho Čechů a Moravanů, nebo umístění pamětní desky v solferinském osáriu - jako vzpomínky na české a moravské vojáky v habsburské armádě, padlé v bitvě u tohoto italského města.

V současné době má Brněnský městský střelecký sbor 40 aktivních členů a jeho velitelem je major Vlastimil Schildberger junior, který uvádí: „Naše uniforma a veškeré doplňky byly zhotoveny podle autentických materiálů ze sbírek Muzea města Brna, kde se zachoval originál dřívějšího sboru z konce 19. století.“

K 200. výročí založení sboru v roce 2000 byl vydán sborník o historii a současnosti této jednotky v městě Brně. Tři desítky členů Brněnského městského střeleckého sboru ozdobí svou přítomností také pontifikální bohoslužbu v neděli 19.8 v katedrále na Petrově, kde biskup Vojtěch Cikrle požehná nový prapor této jednotky.

Další informace: Vlastimil Schildberger, Historické oddělení MZM, Kapucínské nám. 8, e-mail: vschildberger@mzm.cz

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality