Biskupství brněnské

Katolická charismatická konference bude letos v Brně

Ilustrace
25.7.2007 - 29.7.2007
Letošní 18. ročník katolické charismatické konference se uskuteční v termínu 25. - 29. července poprvé v jihomoravské metropoli.Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Vojtěch Cikrle a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Brno: Katolickou charismatickou konferenci organizuje v České republice od roku 1989 hnutí Katolické charismatické obnovy. Jedná se o čtyřdenní akci duchovně formačního charakteru, určenou nejen pro členy a sympatizanty tohoto hnutí, ale i pro křesťany jakékoli spirituality i pro tzv. hledající.

Pro duchovní i lidské povzbuzení a hlubší křesťanskou formaci si každoročně přijíždějí více než dva tisíce křesťanů z celé republiky (katolických laiků, rodin, kněží, řeholníků i křesťanů jiných církví), přičemž zájem o konferenci každoročně vzrůstá. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.

Nedílnou součástí programu bývá "dětská konference", proto konferenci navštěvuje stále více rodin s dětmi, které by se těžko mohly účastnit klasických exercicií. K dění na konferenci patří i kulturní nabídka - divadelní představení, koncerty apod.

Letošní 18. ročník katolické charismatické konference se uskuteční v termínu 25. - 29.7.2007 poprvé v moravské metropoli - Brně. Hlavní program proběhne v moderním pavilonu F na výstavišti BVV.

Pozvání na konferenci přijali letos tito přednášející: Archimandrita Sergiusz Gajek, misionář a apoštolský vikář řeckokatolické církve pro Bělorusko, dále P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., Th.D., S. M. Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství, Mons. ThDr. Michael Slavík, PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., Mons. Mgr. Tomáš Holub, PhDr. Josef Zeman, CSc., Petr Hejl, DiS., z diakonie Betlém, R. D. Angelo Scarano, S.L.L. a další.

Podrobné informace k organizaci a programu, včetně elektronické přihlášky, najdete na internetu na www.cho.cz nebo si je vyžádejte na tel. čísle 777 087 736.

foto foto foto foto foto foto foto

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality