Biskupství brněnské

Františkánské setkání mládeže

Ilustrace
30.6.2007 - 4.7.2007
Ve dnech 30. 6. - 4. 7. 2007 se na Cvilíně u Krnova uskuteční 11. františkánské setkání mládeže, letos se zaměřením na vztahy v rodinách (téma Veď mě k Otci).Toto setkání je určeno pro mládež od 15 do 35 let. Pořádají je bratři minorité ve spolupráci s kapucíny a sestrami minoritkami. Chtěli bychom ukázat na zodpovědnost rodičů, ale také duchovních otců a dalších lidí, kteří doprovázejí mladého člověka na cestě k Bohu Otci.

V programu: koncert; večer smíření; možnost celodenní adorace; skupinky; přednášky o vztazích, manželství, otcovství, mateřství; společná modlitba.

Závaznou přihlášku s uvedením svého věku zasílejte do 20. 6. 2006 poštou (P. Grzegorz Bajon, OFMConv., Kosmákova 45, 586 01 Jihlava), e-mailem ismcvilin@seznam.cz nebo telefonicky (567 303 604, mobil 736 607 291).

Účastnický poplatek je 350 Kč. Prosíme, hlaste se na celé setkání. Po přihlášení dostanete bližší informace. Za přípravný tým setkání sestra Barbora Jurášková.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality