Biskupství brněnské

Nejsme andělé, jen děláme jejich práci - moc a tajemství jezuitů

Ilustrace
27.6.2007
Ve středu 27. června ve 20.00 hodin uvede brněnské kino Scala polohraný dokument "Nejsme andělé, děláme jen jejich práci". Po filmu následuje beseda s režisérem Otakáro Marie Schmidtem a jezuitou Josefem Stuchlým. Hodinu před projekcí je čas pro neformální novinářské setkání s Otakáro Schmidtem.
Vstup volný.

O filmu:
Námět a scénář: Jan Regner, Petr Vacík, Miroslav Herold, Otakáro Maria Schmidt
Režie: Otakáro Maria Schmidt
Komentář: Marek Eben

Polohraný dokument přináší autorský pohled na historii a spiritualitu jezuitského řádu. Tvůrci umožňují nahlédnout do života Tovaryšstva Ježíšova a odhalují, proč tento řád tak často vzbuzoval vyhrocené postoje.

Neexistuje řeholní řád, který by vyvolával tolik protichůdných emocí a polemik jako jsou jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo. Dokument o největším katolickém řeholním řádu představuje nejen jeho dějiny, ale soustřeďuje se také na působení jezuitů jako "andělů" v současném světě. Už od roku 1534, kdy byl řád založen Ignácem z Loyoly, staví jezuité na vzdělání jako zdroji, který jim umožňuje mít, často pozitivní, vliv v architektuře, umění, vědách i misiích po celém světě. Režisér vyvrací přetrvávající předsudky, byť do svého dokumentu neopomíjí zahrnout také skutečnosti, které vedly k nenávisti vůči tomuto řádu a dokonce i k jeho dočasnému zrušení papežem. Ambivalentní postoj Čechů kontrastuje se Schmidtovým hledačstvím absolutna, s přijetím víry a její propagací, pro český postoj zvláště výjimečnou. Především ale ukazuje, že k jezuitům patří nejen askeze, léta náročných studií, tvrdá práce či úsilí o mystické sjednocení s Bohem, ale také velkorysost a radost z užívání každého dne v míře, jakou u jiných řádů nenalezneme. Důvod vzniku filmu bylo patero výročí v jubilejním roce 2006. Film připomíná 450. výročí od smrti Ignáce z Loyoly, 500 let od narození Františka Xaverského a Petra Fabera. A aby toho nebylo málo, česká jezuitská provincie navíc slavila 450. výročí příchodu prvních jezuitů do Prahy a 300 let od smrti Jiřího Josefa Camela, významného jezuitského misionáře a českého botanika, po kterém byla pojmenována rostlina (květ) kamélie.

Dokument dává nahlédnout do života a práce dnešních jezuitů a zavádí diváka do řádových domů v Čechách a na Moravě, ale i do jinak běžně nepřístupných míst v Římě a Vatikánu. Obsahem dokumentu jsou pestré oblasti činnosti jezuitů: dialog s kulturami, misie, vědecká práce, umění, duchovní cvičení a spiritualita, sociální práce, mezináboženský dialog.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality