Biskupství brněnské

Autogramiáda brněnských biskupů na Petrově

Ilustrace
25.6.2007
V pondělí 25. června v 16.30 hodin se uskuteční v prodejně Donum na Petrově společná autogramiáda brněnských biskupů - sídelního biskupa Vojtěcha Cikrleho a jeho pomocného biskupa Petra Esterky. Brno: První autogramiádu brněnských biskupů pořádá Biskupství brněnské ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím (KNA) v prostorách prodejny Donum (Petrov 9 - u katedrály na Petrově).

Biskup Vojtěch Cikrle (*1946) představí novinku „Stradivárky“ (krátké myšlenky a citáty) vydanou biskupstvím a novinku KNA s názvem „Eucharistie“.

Biskup Petr Esterka (*1935) uvede publikaci „Rozhodni se pro risk“ – rozhovory o jeho životě na jižní Moravě i pozdější emigraci- kterou právě vydává KNA.

Další autogramiády biskupa Petra Esterky jsou plánovány: 23.6. v Jimramově, 27.6. v Milonicích, 5.7. na Velehradě a poté ještě v jeho rodišti - Dolních Bojanovicích.

Anotace knihy Eucharistie:
Eucharistie je v katolické církvi jádrem jejího života a středem její bohoslužby. Tento obřad má vztah jednak k novozákonnímu líčení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky a jednak k Ježíšově smrti na kříži. Svátost eucharistie je památka a zpřítomnění Boží lásky k lidem a Ježíšovy záchrany člověka, kterou uskutečnil svým životem, smrtí a vzkříšením. Ježíšovým přáním je, aby lidé měli tuto jeho lásku stále na paměti, aby ji mohli stále přijímat a mohli se s ní setkávat.
Publikace o eucharistii přináší základní informace, které zpracoval brněnský biskup V. Cikrle. Text je bohatě doplněn fotografiemi, a kniha je tedy i vhodným dárkem.

Rozhodni se pro risk
Biskup Petr Esterka v rozhovoru s Alešem Palánem
(portrét biskupa Esterky)
Biskup Esterka odpovídá otevřeně na řadu otázek, které jsou palčivé a aktuální, ale v českém prostředí nejsou mnohdy z opatrnosti raději ani pokládány. Nabízí neotřelá východiska, doplňuje je celou řadou příběhů z pastorace a hlavně: nebojí se riskovat. Vydejte se s ním na tuto cestu i vy!

Mons. ThDr. Petr Esterka (1935), pomocný biskup brněnský, doktor teologie a podplukovník letectva USA. Vyrůstal v Dolních Bojanovicích na Slovácku, v brněnském biskupském gymnáziu byl svědkem likvidace klášterů a církevních škol. V roce 1957 se přes ostnaté dráty prostříhal do Rakouska, v září téhož roku začal v Římě studovat teologii. Po vysvěcení byl v roce 1963 poslán jako kaplan do amerického Texasu. Později působil v Minesottě, nyní žije v Kalifornii na předměstí Los Angeles. Kromě pastorační práce, kterou stále více rozvíjel i mezi krajany, učil dvacet roků na vysoké škole sv. Kateřiny a jako kaplan sloužil v Air Force. V červenci 1999 byl jmenován pomocným biskupem brněnským a pověřen duchovní péčí o české katolíky v cizině.

foto foto foto foto foto foto
Foto Jiří Filip

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality