Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha Svatého v Brně

Ilustrace
27.5.2007
O slavnosti Seslání Ducha svatého (27. května) udělí v katedrále sv. Petra a Pavla brněnský biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování.Brno: Brněnský biskup Vojtěch Cikrle již tradičně udělí svátost křesťanské dospělosti (biřmování) v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně při bohoslužbě od 9.00 hodin. Také letos se k tomuto obřadu do katedrály na Petrově sejde přes 200 čekatelů z Brna a nejbližšího okolí.

Tentýž den bude generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek slavit v 10.30 hodin bohoslužbu v poutním chrámě ve Křtinách u Brna.

V pondělí 28.5. v 17.30 hodin udělí v kostele sv. Tomáše v Brně svátost biřmování kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský děkan Václav Slouk, v 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) při studentské mši bude biřmovat studenty středních a vysokých škol biskup Vojtěch Cikrle.

V roce 2006 přijalo v brněnské diecézi svátost biřmování 1265 osob.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality