Biskupství brněnské

Slavnost výročí posvěcení brněnské katedrály

Ilustrace
21.5.2007
V den výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, v pondělí 21. května, bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle celebrovat slavnostní bohoslužbu v 17.30 hodin. Brno: Podle nejnovějších poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do 70. let 12. století. V období gotiky prošel kostel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651-52 a 1743-46. Roku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula a když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení Biskupství brněnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu.

Po archeologickém průzkumu, který probíhal v katedrále na počátku 90. let minulého století, je pro veřejnost zpřístupněna románsko-gotická krypta.

V roce 2005 byla v chrámu na Petrově otevřena trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci shlédnout bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty.

Klenotnice katedrály se tak vedle románské krypty a výhledu z jižní (směrem na město Brno) a severní (vyhlídka směrem k Pálavě) katedrální věže stala další nabídkou pro turisty a návštěvníky Petrova.

Vedle kaple Zvěstování Páně se vzácným renesančním oltářem loni byla v severním vchodu katedrály zpřístupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval Otmar Oliva.

Od Jubilejního roku 2000 je každý čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla sloužena poutní bohoslužba. V 16.30 hodin jí předchází výstav Nejsvětější svátosti s možností soukromé adorace, v 17.00 hodin pokračuje společná adorace se svátostným požehnáním, v 17.25 hodin následuje modlitba na úmysly Svatého otce a v 17.30 hodin poutní mše svatá. Účast na společné adoraci a následné bohoslužbě je obdařena milostí plnomocných odpustků za splnění dalších obvyklých podmínek.

Klenotnice katedrály, krypta i vyhlídka z věží katedrály jsou pro návštěvníky otevřeny od pondělí do soboty od 11.00. do 18.00 hodin, v neděli od 11.45. do 18.00 hodin (změna otevírací doby vyhrazena). Další informace: Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla, Petrov 9, 602 00 Brno, tel. 543 235 031.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality