Biskupství brněnské

Noc muzeí letos poprvé také na Petrově

Ilustrace
19.5.2007
Brněnské muzejní noci, která proběhne v sobotu 19. května od 18.00 do 0.30 hodin, se letos poprvé zúčastní také Muzeum sakrálního umění v Brně na Petrově.Brno: Letošní, v pořadí již třetí společná Brněnská muzejní noc proběhne v sobotu 19. 5., a až do půlnoci bude mít zdarma otevřeno celkem třináct výstavních institucí jihomoravské metropole, v nichž můžete zažít kouzelnou noc (Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum romské kultury, Muzeum Brněnska, Dům umění města Brna, Mendelovo muzeum – Muzeum genetiky, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Muzeum sakrálního umění, Národní památkový ústav – ú.o.p. Brno, Galerie HaDivadlo, Brněnské kulturní centrum).

Muzejní noc se koná v souvislosti s Mezinárodním dnem muzeí, který připadá na 18. května, a slaví se vždy o nejbližším víkendu. Letos bude v Brně Muzejní noc ve stejný den jako například v Paříži. Návštěvníci mohou spatřit nejenom stálé expozice a aktuální výstavy, ale zúčastnit se také doprovodného programu, který úzce charakterizuje tu kterou instituci. Připraveny jsou nejrůznější koncerty, komentované prohlídky, divadelní představení, ochutnávky a další akce. Přesný program je uveden na www.brnenskamuzejninoc.cz.

Brněnská muzejní noc je noc plná zážitků. To potvrzuje nejen obrovský počet účastníků loňského ročníku, ale i skutečnost, že výstavních zařízení, které se akce účastní, stále přibývá.

Jak uvádějí organizátoři, filozofie svátku muzeí a galerií je prostá – otevřít brány výstavních budov zdarma a všem, tedy i návštěvníkům, kteří obvykle na výstavy nechodí, a přesvědčit je, že galerie a muzea nejsou mrtvými institucemi, ale místem, které je tu pro ně a dokáže opravdu potěšit. Muzejní noc může pomoci překonat neviditelnou, ale často hmatatelnou bariéru mezi honosným muzeem a obyčejným světem.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle v souvislosti s plánovanou akcí říká: „I zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že akce typu Muzejních nocí jsou vítanými zdroji nejen netradičních okamžiků pro všechny zúčastněné, ale také příjemnou formou k získání nových zkušeností či poznatků i tam, kde si myslíme, že už nás nemůže nic překvapit. Jsem rád, že se Muzeum sakrálního umění na Petrově stává součástí tohoto projektu právě v roce, kdy si připomínáme 230. výročí založení brněnského biskupství. Tato skutečnost se nepřímo promítá také v připraveném divadelním projektu „Kalendář svatých“, pro který se členové D - dílny Studia Dům inspirovali sochami patronů katedrály - sv. Petra a sv. Pavla, sv. Barbory a sv. Kateřiny. Věřím, že návštěvníky petrovského kopce příjemně překvapí také hra světla a stínů, která umocní noční prohlídku hlavního chrámu diecéze či děkanského kostela sv. Jakuba, jejichž prostory rozeznějí varhanní improvizace. Všichni jste srdečně zváni.“

Program Brněnské Muzejní noci 2007 v Muzeu sakrálního umění na Petrově:
Stálá expozice Vita Christi, Petrov 1, Brno
19.00 – 0.30
prohlídka expozice s výkladem - 19.30 h, 20.30 h, 21.30 h, 22.30 h

Kalendář svatých na Petrově, Petrov,
začátek: 20.00 h, 21.00 h 22:00 h 23:00 h

Divadelní projekt „Kalendář svatých“ v podání členů D – dílny Studia Dům se inspiruje sochami světců (sv. Petr a Pavel, sv. Kateřina a Barbora, sv. Cyril a Metoděj) spjatých s katedrálou sv. Petra a Pavla.

Katedrála sv. Petra a Pavla
- 19.00 - 0.30 prohlídka katedrály, v 19.00 h s výkladem
- vyhlídka z petrovských věží na noční město
Jubilate - varhany v noci (varhanní improvizace - program zde)
začátek: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Kostel sv. Jakuba, Jakubská ulice, 20.00 – 0.30
Exultate - varhany v noci (varhanní improvizace)
začátek: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Brněnská muzejní noc se koná pod záštitou Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje, Romana Onderky, primátora statutárního města Brna a Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského.

Projekt se uskutečňuje za podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje, je součástí festivalu Brno – město uprostřed Evropy a Festivalu muzejních nocí, pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR. Na akci se výrazně podílí Dopravní podnik města Brna, který bezplatně zajišťuje dopravu mimořádnými autobusovými linkami MHD, které dopraví i do těch nejvzdálenějších muzeí. Hlavní dopravní uzel bude stejně jako minulý rok na Moravském náměstí.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality