Biskupství brněnské

Pouť brněnské mládeže do Křtin

Ilustrace
8.5.2007
Pouť brněnské mládeže do Křtin se letos koná již po dvanácté, a to v tradičním termínu 8. května.Brno/Křtiny: Od roku 1996, vždy 8. 5., v den svátku Panny Marie prostřednice všech milostí, jsou skupinou ELPIS pod záštitou Diecézního centra mládeže zváni mladí lidé z Brna a okolí na pěší pouť. Vychází se pokaždé z jiného místa na okraji města, aby se vždy novými cestami směřovalo branou Moravského krasu do stejného cíle, starobylého poutního místa s chrámem Jména Panny Marie ve Křtinách.

Smyslem putování mladých je možnost vzájemného poznání mezi sebou a nabídka společně se svými kněžími strávit den v přírodě vyplněný cíleným programem. Ten bývá inspirovaný mottem, které Svatý otec každoročně adresuje mladým lidem celého světa. Letos se bude odvíjet v duchu poselství papeže Benedikta XIV: „Jako jsem já miloval Vás, tak se vy milujte navzájem.“(Jan 13,34.)

Program pokračuje i ve křtinském chrámu a vrcholí zde koncelebrovanou mší svatou.
Účastníci pouti jsou vyzýváni, aby kromě svých osobních úmyslů vložili do této poutě i prosby k Matce Boží za náš národ a jeho politiky.

S mladými poutníky se pravidelně vydává na cestu také generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, a k radosti pořadatelů se připojují i hendikepovaní mladí lidé z Ústavu sociální péče na Kociánce. Poutní kříž - symbol putování mladým požehnal bývalý apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giovanni Coppa.

Start je letos v 9:09 hodin na Proškově náměstí v Maloměřicích (spojení tramvaj č. 4, autobus č. 75). Předpokládaný odjezd zpět do Brna v 18:15 ze Křtin.

Originální pozvánka je na http://elpis.katolik.cz/pout.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality