Biskupství brněnské

Generální shromáždění Papežských misijních děl v Římě

Ilustrace
3.5.2007 - 11.5.2007
Ve dnech 3. května – 11. května 2007 proběhne v Římě Generální shromáždění Papežských misijních děl (dále PMD), kterého se účastní národní ředitelé PMD z celého světa. Cílem shromáždění je výměna misijních zkušeností mezi zástupci jednotlivých zemí, schválení projektů na pomoc chudým lidem z misijních zemí, seznámení s aktuální situací v misijním světě a pravidelné zhodnocení misijní činnosti.Generální shromáždění zahájí prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Ivan Dias. Generální sekretáři za čtyři Papežská misijní díla přednesou výroční zhodnocení pomoci, týkající se Díla šíření víry, Sv. Petra apoštola, Misijní unie a Díla Dětí. Za Českou republiku se setkání zúčastní národní ředitel Papežských misijních děl P. Jiří Šlégr z Národní kanceláře PMD ve Špindlerově Mlýně.

V rámci Generálního shromáždění PMD, za přítomnosti prefekta Kongregace pro evangelizaci národů kardinála Ivana Diase a účasti delegátů z biskupských konferencí celého světa, proběhne také Mezinárodní kongres Fidei donum, jehož mottem je „všechny církve pro celý svět“. Kongres bude věnovaný 50letému výročí dokumentu Fidei donum, historii a současným otázkám misií „Ad gentes“.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality