Biskupství brněnské

Svatovojtěšské oslavy - národní pouť do Gniezna v Polsku

Ilustrace
28.4.2007 - 29.4.2007
U příležitosti výročí 1010 let mučednické smrti sv. Vojtěcha budou probíhat ve dnech 28. - 29. 4. 2007 svatovojtěšské oslavy.Bude vypravena společná národní pouť do Gniezna v Polsku, kterou povede primas český Miloslav kardinál Vlk. Z pražské katedrály bude při této cestě do Gniezna zapůjčena lebka sv. Vojtěcha a z Libice - Slavníkovského hradiště - z místa Vojtěchova narození - bude vzata rodná prsť.

Mši svatou v brněnské katedrále bude v sobotu 28. dubna v 18.00 hodin celebrovat generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.

Společné česko - polské slavení bude probíhat v Gnieznu v neděli 29. 4. 2007 v dopoledních hodinách.

Pouť do Gniezna autokarem zajišťuje CK Via Petrov. Odjezd v sobotu 28.4. po mši svaté v katedrále (kolem 20.00 h, místo odjezdu bude upřesněno), návrat v neděli 29.4. ve večerních hodinách. Autokar může být v případě většího zájmu vypraven z dalšího místa v okolí Brna.

Cena včetně zdravotního pojištění a průvodce 880,- Kč. Přihlášky jednotlivců nebo poutních skupin z farností do 1. dubna 2007 na adrese:
CK Via Petrov, Kozí 8, 602 00 Brno, tel.: 542 214 021, e-mail: viapetrov@viapetrov.cz.

P. Milan Vavro, poutní referent

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality