Biskupství brněnské

Putování do Cách

Ilustrace
25.4.2007
V den svátku sv. Marka - 25. dubna – vyjdou čtyři poutníci na pěší pouť z Velkého Meziříčí do Cách.Proč až do Cách? Iniciátor celé akce, velkomeziříčský děkan Jan Peňáz vypráví:

„Všimli jste si, kolik českých novinářů při každé příležitosti připomene, že jsme nejvíc ateistický národ na světě. Skoro jako by se tím chlubili. A přitom největší Čech, Karel IV., po své korunovaci v hlavním městě tehdejší Evropy v Cáchách, rozhodl: Do tohoto mariánského chrámu se bude od nás a z ostatních zemí bude putovat každých 7 let. To on zřídil pro české poutníky v Cáchách oltář sv.Václava, kde musel soužit kněz, znalý jazyka českého, kvůli kázání v češtině a zpovídání poutníků. Z 15. století se zachoval v Cáchách v klenotnici malovaný deskový oltář s českými patrony a klečícím Karlem IV. a Ladislavem Pohrobkem. A to je vyznání víry našich předků, slavných i prostých.

Proto byla vytvořena takzvaná česká cesta a naši krajané po ní až do roku 1776 chodili. Pak všechno přestalo, nejprve kvůli státním zákazům, pak kvůli drátěným zátarasům na frontách a pak kvůli elektricky nabitým drátům na státních hranicích. Po uherské cestě přijeli poutníci znovu už před 7 lety a letos se chystají opět. Po té české pojedou až letos.

Naši nepřijedou s prázdnou: přinesou nové šaty pro sochu P.Marie a Jezulátko v jejím náručí. Tato soška má několik různých šatiček (jako Panna Maria svatohorská). Jedny z nejstarších věnovala Karlova manželka Eliška. Místní by rádi měli šaty v zelené liturgické barvě. Protože nejvýraznější stopy v Cáchách zanechal Karel IV. a moc si ho tam váží, byl použit zelený brokát zlatem protkávaný, který se nedávno zhotovil jako kopie pohřební tuniky Karla IV. Celá role této látky je uložena na Pražském hradě a potřebná část byla díky pochopení úřadů věnována zadarmo. České švadlenky už to ušily a náš mistr už vykoval ozdobné sponky.

Dále poutníci přinesou bohoslužebnou knihu evangelijních čtení z 11. století zpět do kostela, kde se z ní tehdy dávno předčítalo. Jde o Nitrianský kódex, rukopis evangeliáře z 11. století, který je na Slovensku chápán jako národní kulturní památka. Zjistilo se však, že rukopis nevznikl a nemohl vzniknout na Slovensku, ale že pochází ze západní Evropy, konkrétně z kláštera v Burtscheidu u Cách. A protože rukopis jako slovenská národná kultúrna pamiatka vyšel tiskem jako faksimile (věrný opis), bude dán do vazby z červeného sametu a zlatým kováním a bude odnesen průvodem do Burtscheidu a tam předán do knihovny, v které byl napsán originál.

To jistě bude ukázka kulturní úrovně Čechů i Slováků. Pořád mi leží na srdci, aby se k to mu přidalo i vyznání víry. A tím může být také pěší pouť. Proto jsem se na ni chtěl jít. Když mně otec biskup dal povolení vzdálit se dočasně z přidělené farnosti, zveřejnil jsem tento záměr a jsem rád, že po určitém váhání se tam z takzvaného ateistického národa vypraví ne pár Čechů, ale přímo dva páry. Je zajímavé, že v naší čtveřici je po jednom zastoupena jak Morava tak i Slezsko (poutník z Opavy), hlavní město Praha i Čechy jako takové (poutník z Kladna). Celá pěší cesta z Moravy přes Prahu až na hranice s Holandskem a Belgií, kde se Cáchy nacházejí, měří asi tisíc kilometrů. Je zajímavé, že díky dvěma státním svátkům v měsíci květnu se to i s návratem v autobuse stihne (dá-li Pán Bůh) za 25 pracovních dní, délku řádné dovolené.

S pomocí Boží vyjdeme z domu 25. 4. - na sv. Marka, kdy se tradičně vycházelo do polí a lidé s knězem se modlili za úrodu. Nejprve však bude v pravé poledne mše svatá, kterou v zastoupení o. biskupa bude sloužit kanovník Václav Slouk. Budou na ní také poutníci z Vranova nad Dyjí, kteří přijdou pěšky s o. Markem Dundou až k nám, aby nás tak podpořili. Půjdou s námi pak už jen kousek, zatímco pan kanovník a další nás doprovodí do poslední farnosti v brněnské diecézi. Na ten první den vás už teď zvu. Pak jako tiší svědkové víry chceme projít Zemi českou přes Želiv a Sázavu do hlavního města. Tam bude u sv. Víta 1. května ráno mít pan kardinál mši svatou pro nás a pro ostatní poutníky, kteří nás přijdou vyprovodit kousek přes Prahu anebo až k sv. Ludmile na Tetíně u Berouna, kde bude první nocleh. A pak se půjde dál na západ až do Cách, až k Panně Marii po celý mariánský měsíc“.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality