Biskupství brněnské

Koncert na počest papeže Benedikta

Ilustrace
19.4.2007
Při příležitosti výročního dne zvolení papeže Benedikta XVI. pořádá Effeta denní stacionář Oblastní charity Brno a Konzervatoř Brno KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY. Koncert se koná ve čtvrtek 19. dubna 2007 v 17,00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vstupné: studující a senioři 50,- Kč , dospělí 70,- Kč

Výtěžek koncertu je určen na podporu terapie lidí s mentálním postižením a autismem v denním stacionáři Effeta.

Záštitu nad koncertem převzal Mgr.Michal Bortel, starosta městské části Brno - střed.

Program koncertu

Effeta denní stacionář pro lidi s mentálním postižením a autismem Holzova 7, 628 00 Brno, 544 211 001 Strnadova 14, 628 00 Brno, 544 233 592 Effeta denní stacionář má dvě samostatná pracoviště.

Pracovní terapie - na Holzově ulici s kapacitou 20 klientů. Jsou to mladí lidé starší 18 let s mentálním postižením ve středním a těžkém stupni. Je sestavena z pěti samostatných dílen, dřevodílna, kovotepecká dílna, výrobky z přírodních materiálů, dílna textilní, dílna keramická a klienti mají k dispozici i počítačovou učebnu. V každé z dílen pracují čtyři klienti pod vedením pracovního terapeuta.

Denní pobyt - na Strnadově ulici má kapacitu 35 klientů. Jsou to děti a mladí lidé ve věku od šesti let. Stupeň mentálního postižení klientů je v těžkém a hlubokém stupni. Velká skupina klientů je mobilní pouze s dopomocí. Vedle závažného postižení jemné motoriky horních končetin, jsou klienti postiženi také smyslovým postižením psychiatrickým. Někdy se poruchy kombinují u jediného člověka.

Sociální služba u dětí a lidí s takovým postižením je mimořádně náročná.

www.charitabrno.cz

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality