Biskupství brněnské

Na Velký pátek zaznějí na Petrově recitované pašije

Ilustrace
6.4.2007
Velkopáteční obřady s pašijemi podle sv. Jana začnou na Petrově v pátek 6. dubna v 15.00 hodin. Brno: Poprvé od roku 1990 se loni pašije v katedrále sv. Petra a Pavla na Velký pátek recitovaly a ne zpívaly. Také letos roli Ježíše Krista přednese brněnský biskup Vojtěch Cikrle, jako evangelista - vypravěč vystoupí herec Ladislav Lakomý, nositel Ceny města Brna za rok 2006. Další postavy bude představovat Zdeněk Drštka a chrámový sbor. Velkopáteční obřady doprovodí skladby autorů G.P.da Palestriny, F.Durante, J.S.Bacha, A.Brucknera. Dómský smíšený sbor a Brněnský filharmonický sbor - Beseda brněnská řídí Petr Kolař.

Co se stalo na Velký pátek?
Ježíš přijímá rozsudek smrti v den, kdy byli v Jeruzalémském chrámě obětováni velikonoční beránci. Stává se novým velikonočním beránkem, který svou smrtí zpečetil novou věčnou smlouvu mezi Bohem a lidmi, smlouvu o spáse každého člověka. V tento den se od pradávna neslaví mše, jen liturgická památka, která se skládá ze tří částí: bohoslužby slova, uctívání kříže a přijímání.

Těžištěm bohoslužby slova jsou pašije podle evangelisty Jana. Poukazují na Ježíše - beránka a ztotožňují jeho oběť na kříži s velikonoční obětí na odpuštění hříchů a vítězstvím nad smrtí. Kříž je zde zobrazen jako vítězné znamení vykoupení. Ježíšovo "dokonáno jest" na kříži je jeho triumfem. Nápis na Ježíšově kříži, napsaný hebrejsky, řecky a latinsky - v tehdejších jazycích, poukazuje na fakt, že Ježíš přináší spásu lidem všech národů.

Jedním z projevů účasti na Kristově utrpení za naše hříchy je velkopáteční půst.

Tento den není dnem smutku, ale připomínkou vítězného utrpení Kristova.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality