Biskupství brněnské

Katechumeny čeká o Velikonocích křest

Ilustrace
25.2.2007
Několik desítek katechumenů bude v neděli 25. února při pontifikální bohoslužbě v brněnské katedrále od 10.30 hodin přijato mezi čekatele křtu.Brno: Také letos proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu, který koná biskup ve společenství s jejich kněžími, jáhny, katechety, kmotry, přáteli a všemi, kteří katechumeny doprovázejí v době jejich přípravy.

Obřadům bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Těmito obřady vstupují katechumeni do období bezprostřední přípravy na křest, který přijmou ve svých farnostech letos o Velikonocích. V loňském roce bylo na Bílou sobotu v brněnské diecézi pokřtěno 110 dospělých osob.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality