Biskupství brněnské

Popeleční středa na Petrově

Ilustrace
21.2.2007
Popeleční středou (letos 21.2.) vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Popeleční středa" v liturgickém kalendáři katolické církve je středa, která předchází 1. postní neděli a označuje začátek postní doby. V tento den kněz na znamení pokání a obrácení uděluje popelem při bohoslužbě znamení kříže na čelo (= popelec) a říká: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu". Popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, se získává ze spálených ratolestí posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Popeleční středa je pro věřící jedním ze dvou dnů přísného postu (druhým je Velký pátek).

Pro chvíle ztišení a rozjímání, které k této době patří, nabízí své prostory Muzeum sakrálního umění Vita Christi (Petrov 1).
Podrobnější informace o uměleckých dílech s touto tématikou.

Bohoslužba na Petrově bude na Popeleční středu v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově slavena v 7.30 hodin (hlavní celebrant vikář Karel Orlita) a v 17.30 hodin (hlavní celebrant generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek).

foto
Foto Jan Press

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality