Biskupství brněnské

Oslava Dne zasvěceného života v brněnské diecézi

Ilustrace
3.2.2007
Oslava Dne zasvěceného života proběhne v brněnské diecézi v sobotu 3. února v katedrále sv. Petra a Pavla. Brno: Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v brněnské diecézi bude zahájeno v sobotu 3.2. v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla přednáškou P. Prokopa Siostrzonka, převora Benediktinského arciopatství sv. Markéty v Praze. Po ní bude následovat slavnostní bohoslužba, při které přítomní obnoví svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem. Bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Již tradičně patří k oslavě Dne zasvěceného života v Brně možnost vzájemného sdílení a přátelského posezení v prostorách biskupství při malém občerstvení.

V brněnské diecézi působí 16 mužských a 26 ženských řeholí, šest sekulárních institutů a zasvěcené panny.

foto foto foto foto foto

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality