Biskupství brněnské

Brněnský diecézní oběžník slaví 100 let

Ilustrace
3.1.2007
Brněnský diecézní oběžník vyšel pod názvem Acta curiae episcopalis Brunensis poprvé 3.1.1907.Brno: Biskupství brněnské bylo založeno 5.12.1777. Jak uvádí historik P. Jindřich Zdeněk Charouz, O.Praem., zavedl v pořadí pátý sídelní brněnský biskup František Antonín Gindl (1786 – 1841) pravidelné vydávání diecézního oběžníku, jeho první číslo neslo datum 10. ledna 1833. Toto první číslo bylo také označeno jako první ročník, i když od ostatních periodik se lišilo jednou dosti podstatnou věcí: nemělo název. V běžné řeči se užívalo označení Kurrenda, což znamená česky právě oběžník. Tím byla nahrazena dosavadní praxe, kdy byly z biskupství tištěné pokyny pro celou diecézi rozesílány jen příležitostně.

Až v době devátého brněnského biskupa Pavla hraběte Huyna (1868-1946) se od prvního čísla 75. ročníku, tedy od 3 ledna 1907, začalo užívat běžného názvu .Acta curiae episcopalis Brunensis (ACEB).

V současné době vycházejí ACEB pravidelně jedenáctkrát až dvanáctkrát ročně.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality