Biskupství brněnské

Výstava „Česká Bible v průběhu staletí“ v Třebíči

Ilustrace
9.11.2006 - 31.12.2006
Ve dnech 9.11. - 31.12.2006 bude pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho probíhat v Muzeu Vysočiny Třebíč výstava "Česká Bible v průběhu staletí." Třebíč: Vernisáž výstavy Česká Bible v průběhu staletí se uskuteční 9.11. v 17.00 hodin v kamenném sále zámku Muzea Vysočiny v Třebíči. Výstavu uvede Jaroslav Martínek a Alena Kubíčková, úvodní slovo pronese Petr Pokorný, ředitel Centra biblických studií, Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze a Václav Kodet, náměstek hejtmana kraje Vysočina.

Výstava Česká Bible v průběhu staletí připomíná dobu prvních cyrilometodějských překladů biblických textů do jazyka moravských Slovanů, první rukopisné Bible i současné digitální formy vydávání Bible a jejich překladů. Expozice obsahuje také počítač s ukázkou vzácných digitalizovaných, iluminovaných rukopisů z 15. století, moderní překlady Biblí a nové biblické programy. Návštěvníci výstavy mohou také shlédnout videofilm Objevujeme Bibli.

Výstava bude otevřena denně mimo pondělí 8-12, 13-16 hodin. Akce je doprovázena dalším programem – odbornými přednáškami, koncerty, ap.

Plakátek

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality