Biskupství brněnské

Biskup Josef Koukl oslaví 80. narozeniny

Ilustrace
8.11.2006
Brněnský rodák, emeritní litoměřický biskup Josef Koukl , oslaví 8. listopadu v 17.00 hodin děkovnou bohoslužbou v litoměřické katedrále sv. Štěpána své kulaté životní jubileum. Životopis Mons.ThDr. Josefa Koukla, emeritního litměřického biskupa

Biskupské heslo: DEUS CARITAS EST (Bůh je láska)

Josef Koukl se narodil 8.11.1926 v Brně. Mládí prožil v Břeclavi, kde byl jeho otec profesorem na gymnáziu. Vystudoval gymnázium v Brně, kde 1. 7.1945 maturoval. Od roku 1945 studoval v Praze teologickou fakultu, kterou absolvoval 31.5.1950, ale již 23.4.1950 byl vysvěcen na kněze u sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. V červenci téhož roku odešel do Sokolova, kde působil jako kaplan. Vojenskou službu vykonával u tzv. PTP do r. 1953. Po skončení vojny vystřídal v kněžské službě několik farností. Od 1.3. 1954 působil jako pomocný kněz u sv. Víta, v srpnu 1954 byl administrátorem ve farnosti Stodůlky a od 15.10.1958 do roku 1970 působil jako kněz v Kladrubech u Stříbra.

Od 17. 11.1970 místem jeho dalšího působení byly Litoměřice. Koukl se stal spirituálem zdejšího semináře. V březnu 1974 byl v Praze promován na doktora teologie a od září 1974 začal učit v Litoměřicích morální teologii na fakultě již jako profesor a stal se kanovníkem kapituly u Všech svatých v Praze na Hradě. Dne 26.7.1989 byl jmenován sídelním biskupem litoměřickým a 27.8. téhož roku v katedrále sv. Štěpána vysvěcen na biskupa.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality