Biskupství brněnské

Křesťanská revue Moravskoslezské křesťanské akademie: Dialog Evropa XXI

Ilustrace
6.11.2006
Časopis DIALOG EVROPA XXI., koncipovaný jako čtvrtletník, začali vydávat aktivní katoličtí laici v Brně hned po listopadu 1989.Už v roce 1990 vyšla jeho první dvě čísla věnovaná tématům svoboda, odpovědnost, sekularizace.

Brno: Časopis DIALOG EVROPA XXI., jehož vydavatelem je Moravsko-slezská křesťanská akademie, přinášel ve svých začátcích náboženské studie zahraničních křesťanských autorů, o které byla v době totality v naší republice nouze. Od roku 2000 vychází v menším formátu (B5) s periodicitou dvakrát ročně a chce informovat o pestrém životě MSKA ve všech regionálních pobočkách. Přináší studie z nejrůznějších konferencí, které MSKA připravuje, i o zahraničních aktivitách, na nichž se organizačně podílí. Čtenářům časopis nabízí také články předních odborníků z vysokých škol i akademických pracovišť k aktuálním otázkám – postavení a práva rodiny v současné společnosti, soužití církve a státu v Československu v minulosti a dnes, etické aspekty klonování a další bioetické otázky, sociální učení církve, otázky začlenění do Evropské unie, kněží a laici v církvi aj. Časopis má sloužit rovněž jako pojítko mezi jednotlivými členy MSKA, napomáhat jejich informovanosti, vzdělávání a utváření společenství.

Křesťanská revue Dialog Evropa XXI., číslo 1-2/2006, je právě na pultech specializovaných prodejen. Objednávky je možné zasílat na adresu: Moravsko-slezská křesťanská akademie, Divišova 19, 612 00 Brno, tel. a fax. 545 223 159, e-mail: mska@volny.cz.

foto Nové číslo křesťanské revue Dialog Evropa XXI Poutavá obálka zaujme pohled a zavádí zájemce do nové expozice VITA CHRISTI, před nedávnem otevřené na Petrovském návrší. Umělecká díla shromážděná z celé diecéze, umístěná v prostoru s geniem loci, vypovídají o životě Ježíše Krista. Jednotlivé články pak směřují k připomenutí významných osobností Moravy, které ji proslavily ve vědě, architektuře, medicíně, teologii ale i politice. Všechny příspěvky zazněly při konferenci DEN MORAVY, kde se účastníci zamýšleli také o společných či snad i rozdílných prvcích prožívání křesťanství v Čechách a na Moravě (P. Norbert Badal a Brigitte Schwarz).

Za pozornost určitě stojí i článek o významu rodiny, jejích potřebách a o rizicích, která rodině připravují současné zákonné úpravy naší vládní representace. Nepochybně nás chce úvaha našeho předního znalce církevního i civilního práva docenta Hrdiny vyburcovat k aktivitám na ochranu rodiny.

To že církev vždy byla podporovatelkou umění a má dnes možnost čerpat z bohatých zásob uměleckých děl s křesťanskou tématikou, ale nejen to, navíc že je i dnes schopna vytvářet řadu krásných a naše vnímání hladících děl, o tom vypovídají stručné zprávy o výstavě současného křesťanského umění IMAGO v Praze, o otevření arcidiecézního muzea v Olomouci i krátké pozvání na výstavu VITA CHRISTI v Brně.

Recenze půvabných publikací Kronika olomoucké arcidiecéze (1989-2005) a Brněnská diecéze (1777-2007) historie a vzpomínky nás chtějí připravit na slavení velkého jubilea proměny našich moravských církevních dějin v nově vzniklé brněnské diecézi a povýšené olomoucké arcidiecézi.

To ale i řadu dalších článečků Vám nabízí Dialog Evropa XXI, roč. 16, číslo 1-2/2006.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality