Biskupství brněnské

Studniční kaple ve Žďáru nad Sázavou

Ilustrace
14.10.2006
V sobotu 14. října v 10.00 hodin požehná brněnský biskup Vojtěch Cikrle zrestaurovanou studniční kapli v areálu bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou.Žďár nad Sázavou: Klášter žďárský se jmenoval "Fons beatae Mariae Virginis" - "Pramen Panny Marie", protože cisterciáci zakládali své kláštery vždy u pramene, studánky, u vody...

Často to byla místa spojená s úctou k Panně Marii, kterou cisterciáci velmi ctili (všechny kostely cisterciáků jsou zasvěceny Nanebevzetí Panny Marie).

Podle informací současného duchovního správce Vladimíra Záleského místní legenda vypráví, že Boček, dnes řečený z Obřan, jinak ze Zbraslavi, když pojal úmysl začít se stavbou kostela, byl vyzván ve snu Pannou Marií, aby nejprve nechal razit do skály studnu. Učinil to a touto vodou byl později uzdraven. Boček byl švagr svaté Zdislavy, protože si vzal její starší sestru Eufémii. Studna byla původně hluboká 32 metrů (dnes 26 m). Za husitských nepokojů, kdy byl zdejší klášter vypálen, byla studna zasypána. Studna stojí uprostřed Rajského dvora v areálu kláštera a byla spojena chodbou s dnes již neexistujícím východním křídlem konventu. Mniši k ní mohli procházet chodbou z refektáře. Nad studnou byla socha Panny Marie Studniční, protože Matka Boží nám ukazuje cestu k prameni - ke svému Synu. Studna pochází z doby krátce před rokem 1252 - v tomto roce byl položen základní kámen konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše. V témže roce zemřela také sv. Zdislava.

Po zrušení Žďárského kláštera Josefem II. přešel klášter do vlastnictví rodu Dietriechsteinů, později Clam-Gallasů a Kinských. Kaple je dnes ve vlastnictví pana hraběte MVDr. Radslava Kinského, který kapli nechal za přispěním města a kraje Vysočina, a také svými prostředky v roce 2005 zrestaurovat.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality