Biskupství brněnské

Sestry svaté Hedviky působí v Břežanech na Znojemsku již osmdesát let

Ilustrace
7.10.2006
Děkovnou bohoslužbu v klášterní kapli bude při příležitosti 80. výročí působení sester sv. Hedviky v Břežanech u Znojma, kde byl roku 1926 založen nový provinční dům, slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle 7. října ve 14.00 hodin. Břežany u Znojma: Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky letos slaví 100. výročí svého založení. Před osmdesáti lety byl zřízen jejich provinční dům v Břežanech na Znojemsku.

Kongregace sester svaté Hedviky vznikla 14.6.1859 v polské Vratislavi, jejím zakladatelem byl místní kanovník P. Robert Spiske (1821-1888). Novou kongregaci pojmenoval podle vzoru sv. Hedviky, patronky Slezska, která byla příkladem obětavé charitativní služby. Když roku 1863 musely sestry opustit svou vlast, nalezly bezpečí a nový domov na Moravě. Odtud se pak kongregace začala šířit po celé vlasti a 15.11.1906 byla založena její Česká provincie. Posláním sester je zejména výchova a vzdělávání dětí a mládeže, péče o postižené, zanedbané a opuštěné děti, péče o nemocné a staré lidi a služba všem potřebným.

V současné době má kongregace po světě přes 300 sester, která působí v Polsku, České republice, Dánsku, Německu, Rakousku a Bělorusku.

V Břežanech u Znojma je sídlo provinční představené, ve zdejším Ústavu sociální péče působí sestry u mentálně postižených dětí. V současné době zde žije devět řeholnic.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality