Biskupství brněnské

Svatováclavská pouť v Hustopečích

Ilustrace
28.9.2006
Svatováclavskou pouť ve farním kostele sv. Václava v Hustopečích bude sloužit 28. září v 9.00 hodin novoříšský opat Marian Rudolf Kosík. Ve 14.30 hodin jsou poutníci zváni na požehnání a slavnostní Te Deum, v 15.00 ukončí slavnosti varhanní koncert Ondřeje Múčky z Brna.

Hustopečský kostel byl slavnostně požehnán 28.9.1994. Jeho autorem je Ludvík Kolek.