Biskupství brněnské

Den otevřených dveří Domova pokojného stáří Kamenná

Ilustrace
27.9.2006
Diecézní charita Brno-Oblastní charita Brno pořádají Den otevřených dveří v Domově pokojného stáří na Kamenné ulici 29, a to 27. září 2006 od 10 do 17 hodin.V průběhu dne budou v půlhodinových intervalech probíhat informační setkání s pracovníky zařízení a prohlídky domova. Součástí dne otevřených dveří bude i jarmark výrobků místních klientů.