Biskupství brněnské

Studenti Biskupského gymnázia zahájí nový školní rok v katedrále

Ilustrace
4.9.2006
Nový školní rok zahájí studenti a pedagogové brněnského Biskupského gymnázia v katedrále sv. Petra a Pavla, a to v pondělí 4. září v 8.30 hodin. Brno: Letos bude celebrovat děkovnou mši na zahájení nového školního roku generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek

Obnovené Biskupské gymnázium v Brně zahájilo svou činnost po půlroční intenzivní přípravě 2. září 1990. V prvním školním roce sídlilo na Veveří ulici a mělo 3 třídy 4letého studia a 2 třídy 2letého studia. Ty byly určeny pro dospělé studenty, kteří chtěli absolvovat bohoslovecké fakulty, ale v době totality jim bylo znemožněno získat maturitu. Od 1. září 1991 se již vyučovalo v původní budově gymnázia na Barvičově ulici a k dosavadním typům studia přibyly 2 třídy gymnázia 8letého. Kapacita školní budovy se postupně naplňovala až na dnešních téměř 800 studentů ve 30 třídách.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality