Biskupství brněnské

Poděkování otce biskupa za gratulace

Ilustrace
20.8.2006
Milí bratři v kněžské a jáhenské službě, milé řeholní sestry, moji milí diecézané, rád bych Vám všem poděkoval za gratulace a pozdravy k mým nedávným narozeninám. Za Vaše dary a dárky i za finanční příspěvek na rozvoj domovů pro opuštěné děti, kterým Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo pomáhá ve Velkém Berezném na Ukrajině. Díky Vaší štědrosti se pro ně během soboty 19.8. vybralo 160 088 Kč a 73,7 Euro a vím, že mnozí jste svůj finanční příspěvek poslali přímo na účet..

Ale především Vám děkuji za modlitby a oběti, o kterých jste mne mnozí ujistili a které mi pomáhají v biskupské službě. Vážím si jich a spoléhám na ně.

Jsem Pánu vděčný za to, všichni tvoříme jednu rodinu, a že v jejím čele stojícího Ježíše Krista přijímáte také v osobě svého biskupa.

Děkuji za Vaši podporu, důvěru a věrnou službu na místech, kam Vás Pán povolal, jimiž dáváme světu najevo svou jednotu i víru.

Ujišťuji Vás o svých každodenních modlitbách za Vás i vaše potřeby a prosím dále o Vaše modlitby.

Žehná
+ váš biskup Vojtěch

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality