Biskupství brněnské

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle oslavil životní jubileum

Ilustrace
20.8.2006
Děkovnou bohoslužbou v sobotu 19. srpna oslavil brněnský biskup Vojtěch Cikrle své šedesáté narozeniny.Brno: Za přítomnosti předsedy ČBK, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a dalších biskupů, opatů, provinciálů, kněží a jáhnů poděkoval brněnský biskup Vojtěch Cikrle při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla za šedesát let svého života.

Již během plánování oslavy vyslovil biskup Cikrle přání, aby hosté místo svého dárku věnovali finanční příspěvek na provoz a rozvoj domovů pro opuštěné děti, kterým Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo pomáhá ve Velkém Berezném na Ukrajině.

„Životní podmínky na Ukrajině jsou velmi složité. Špatná ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost se dotýkají zejména rodin a dětí. Rodiny se často rozpadají kvůli finančním problémům, manželské nevěře a alkoholismu,“ uváděl ve zvacím listě. “Mnoho dětí se stává pro své rodiče přítěží. Často potom vyrůstají na ulici či v internátních školách, které jim však nabízejí také velmi chudé podmínky – nedostatek jídla, zimu a samozřejmě odloučenost od rodiny…“

Jedním z řešení situace těchto dětí je zřizování dětských domovů rodinného typu. Oblastní charita Znojmo (OCHZ) začala v roce 2000 spolupracovat s těmito zařízeními ve Velkém Berezném na Ukrajině. V současné době zde fungují dva dětské domovy – Dětský domov sv. Gabriela a Dětský domov Královny pokoje. Slouží šestnácti dětem, většinou sirotkům či dětem týraným a zneužívaným. OCHZ tyto domovy finančně podporuje formou adopce na dálku (více na http://www.znojmo.caritas.cz.

Během sobotního odpoledne 19. 8. se v pokladničce Oblastní charity Znojmo umístěné v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově shromáždilo 160 088 Kč a 73,7 Euro, mnozí svůj finanční příspěvek poslali už předem přímo na bankovní účet.

fotoVojtěch Cikrle je v pořadí třináctým sídelním biskupem brněnské diecéze. Narodil se 20. srpna 1946 v obci Bosonohy (dnes městská část Brno). Protože pocházel z komunistickým režimem pronásledované rodiny (jeho otec byl z politických důvodů 11 let vězněn), nemohl studovat, vyučil se slévačem a odmaturoval až později na večerní Střední škole pro pracující v Brně. Jako dělník pracoval ve Šmeralových závodech, ve Zbrojovce a na stavbě dálnice Praha – Brno. V letech 1969 – 71 vykonával základní vojenskou službu. V roce 1971 byl přijat ke studiu na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Na kněze byl vysvěcen 27. 6. 1976 v brněnské katedrále. Od roku 1976 do roku 1982 působil jako duchovní v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Jihlavě, ve Znojmě, ve Slavkově u Brna, ve Velkých Němčicích a Starovicích.

V letech 1982 – 90 vykonával funkci prefekta, později rektora v Kněžském semináři v Litoměřicích. 14. února 1990 byl (po 18 letech uprázdněného biskupského stolce) papežem Janem Pavlem II. jmenován v pořadí 13. sídelním biskupem brněnské diecéze. Biskupské svěcení přijal 31. 3. 1990 z rukou olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka. Při České biskupské konferenci je od roku 1990 zodpovědný za duchovní službu v armádě, za rodiny a sociální péči a za kněžskou formaci.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality