Biskupství brněnské

Nový zvon v Rozsochách

Ilustrace
19.8.2006
Arcibiskup Karel Otčenášek požehná 19. srpna ve farnosti Rozsochy nový zvon a obecní smyboly - prapor a znak. Právě před 230 lety - 17.8.1776 byl v Rozsochách vysvěcen místní kostel sv. Bartoloměje.

Další iformace: R.D. Antonín Sporer, tel. 566 567 225