Biskupství brněnské

V Brně zahajuje činnost nové informační kontaktní centrum Petrov

Ilustrace
15.8.2006
V úterý 15. srpna bude v Brně u katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově slavnostně otevřeno nové informační kontaktní centrum Petrov, které se má stát vstupní branou do tohoto významného historického areálu.Brno: Za přítomnosti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka, primátora statutárního města Brna Richarda Svobody a dalších hostů - zástupců státní správy i kulturních institucí - bude v úterý 15.8. ve 14.00 hodin v budově Petrov 1 slavnostně otevřeno informační kontaktní centrum Petrov a expozice muzea sakrálního umění Vita Christi. Pro širokou veřejnost bude centrum otevřeno téhož dne zdarma o dvě hodiny později tj. od 16.00 do 20.00 hodin.

foto Rekonstrukce domu, která probíhala v uplynulých měsících, proměnila bývalé sídlo kapitulního děkanství v moderní zařízení nabízející široké spektrum služeb i informací turistům a návštěvníkům areálu Národní kulturní památky Petrov, nejvýraznějšího symbolu moravské metropole.

Podle archeologických výzkumů sahá historie Petrova do druhé poloviny 12. století, kdy se na místě dnešní katedrály nacházel malý jednolodní kostel s kryptou pod presbytářem.

Již více než před sedmi sty lety byla právě na Petrově založena svatopetrská kapitula, od roku 1777 je Petrov sídlem brněnských biskupů.

Ani historii města nelze od areálu Petrova oddělit. Právě tady měl stanoviště Francouz Ludvík Raduit de Souches, velitel obrany města v roce 1645, kdy se Brno ubránilo mnohonásobné přesila švédských vojsk. Ještě za Raduitova života zde byla umístěna pamětní kamenná deska ze 17. století připomínající místo, odkud velel.

V průběhu staletí byla katedrála sv. Petra a Pavla ztvárněna na stovkách uměleckých děl. Vyobrazení panoramatu Petrova můžeme dnes najít například na současné desetikoruně. Za zmínku stojí, že první doklad o existenci Petrova pochází také z mince - na denárech brněnského knížete Konráda (1061 – 1092) je vidět podoba kostela s nápisem S. Petrus.

Jedinečná expozice muzea sakrálního umění Vita Christi – Život Kristův, která je situována do členitého suterénu objektu, zpřístupňuje obrazy a plastiky pocházející z klášterů a kostelů brněnské diecéze. Čtyři desítky prací vyprávějící život Ježíše Krista dokládají velké umělecké dědictví. Vedle známých středověkých skvostů jsou některá díla veřejně vystavena poprvé. Návštěvníkům se nabízí možnost vzájemného srovnání výtvarné řeči exponátů s texty evangelních zpráv, které má přispět k hlubšímu pochopení a také prožití jejich uměleckého i duchovního poselství. Autorem libreta expozice je Karel Rechlík, nositel Ceny města Brna za rok 2005 v oblasti užitého umění.

Otevírací doba: úterý – neděle 10.00 – 18.00 hodin

Projekt, jehož náklady jsou vyčísleny na cca 10 milionů Kč, je financován z více zdrojů:

  • prostředky investora – (Biskupství brněnské) 2,947 mil. Kč
  • prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie 5,975 mil. Kč
  • prostředky státního rozpočtu 1,107 mil. Kč

SROP Evropská unie Jihomoravský kraj

Projekt „Petrov – klíč k živé historii“ je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem.

Foto: Jan Press

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality