Biskupství brněnské

Studenti Biskupského gymnázia ukončí školní rok v katedrále

Ilustrace
30.6.2006
Školní rok zakončí studenti a pedagogové brněnského Biskupského gymnázia v katedrále sv. Petra a Pavla, a to v pátek 30. června v 8.30 hodin. Brno: Letos bude celebroval děkovnou mši na ukončení školního roku brněnský pomocný biskup Petr Esterka, který na poválečném Biskupském gymnáziu studoval v letech 1947-1950.

Obnovené Biskupské gymnázium v Brně zahájilo svou činnost po půlroční intenzivní přípravě 2. září 1990. V prvním školním roce sídlilo na Veveří ulici a mělo 3 třídy 4letého studia a 2 třídy 2letého studia. Ty byly určeny pro dospělé studenty, kteří chtěli absolvovat bohoslovecké fakulty, ale v době totality jim bylo znemožněno získat maturitu. Od 1. září 1991 se již vyučovalo v původní budově gymnázia na Barvičově ulici a k dosavadním typům studia přibyly 2 třídy gymnázia 8letého. Kapacita školní budovy se postupně naplňovala až na dnešních téměř 800 studentů ve 30 třídách. Od prvních maturit v roce 1992 nastoupilo přes 30 absolventů na teologické fakulty v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích.