Biskupství brněnské

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova v brněnských Husovicích

Ilustrace
23.6.2006
Poutní slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Brně-Husovicích se bude konat v pátek 23. června v 18.00 hodin. Brno: Po bohoslužbě bude v kostele Nejsvětějšího srdce Páně (Vranovská ulice) následovat adorace, litanie a svátostné požehnání.

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Husovicích slavnostně posvěcený v roce 1910, prochází od roku 2002 náročnými rekonstrukcemi. Opravy havarijního stavu střechy kostela a pěti věží tvořily první etapu, která si dosud vyžádala přes 4,5 milionů korun. Celkový rozpočet 35 miliónů korun zahrnuje dále odvodnění okolí kostela, injektáž obvodového zdiva a novou fasádu.

Husovický kostel patří do řady nejmladších brněnských kostelů. Byl postaven v dělnickém předměstí Brna a hlavně chudí měli největší zásluhu na jeho vybudování. Od roku 1990 spravují zdejší farnost členové Řádu františkánů.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality