Biskupství brněnské

Charita v Brně otevře Centrum pro sociálně znevýhodněné občany

Ilustrace
19.6.2006
Diecézní charita Brno (DCHB) v pondělí 19. června v 10.00 hod. slavnostně otevře Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné v nově zrekonstruované budově v ulici tř. Kpt. Jaroše 9 v Brně. Brno: Jde o výjimečný investiční projekt realizovaný nevládní neziskovou organizací díky podpoře z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Jihomoravského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu.

Slavnostnímu otevření bude přítomen zřizovatel Charity brněnské diecéze brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který požehná prostory centra. Přítomen bude rovněž hejtman Jihomoravského kraje . Stanislav Juránek a I. náměstek primátora města Brna Jan Holík. Všichni společně přestřihnou vstupní pásku a symbolicky se tak zástupci církve a samosprávy spojí v zájmu poskytování služeb pro znevýhodněné spoluobčany.

Realizace projektu Centra pro lidi sociálně znevýhodněné byla zahájena v říjnu 2004. Jde o rekonstrukci čtyř podlaží o celkové rozloze cca. 450 m2.

Na projekt výstavby navazuje realizace služeb pro lidi sociálně znevýhodněné nebo ohrožené sociálním vyloučením. Díky podpoře ze Strukturálních fondů EU bude centrum sloužit zejména dlouhodobě nezaměstnaným, maminkám s dětmi, seniorům, sociálně slabým, azylantům a cizincům. Cílem je pomoci výše uvedeným skupinám obyvatel začlenit se do společnosti a zejména na trh práce. Výše podpory z fondů EU na stavební úpravy a provoz tak přesáhne částku 19 milionů korun.

Pod hlavičkou Celsuz - Centra pro lidi sociálně znevýhodněné působí tato střediska:

  • I-centrum
    poskytuje informace o sociálních službách, ubytování, práci apod. Nabízí pomoc při hledání adekvátních sociálních služeb a domluvě s příslušnými organizacemi.
  • Multikulturní centrum
    vytváří prostor pro setkávání azylantů a cizinců s českou majoritní společností, pomáhá při zdolávání kulturních bariér.
  • Sociálně právní poradna
    poskytuje radu a pomoc, včetně psychologického poradenství, lidem v obtížných situacích Centrum vzdělávání učí, jak si počínat při hledání nového zaměstnání, seznamuje zájemce s použitím internetu, nabízí vzdělávací kurzy.

První aktivity Centra budou započaty již v červenci letošního roku. Jednou ze zahajovacích aktivit je cyklus letních kurzů PC a komunikace, zaměřených na zvládání obsluhy počítače a umění komunikovat v nejrůznějších situacích.
Kurz bude vyhrazen zejména pro matky s dětmi s možností hlídání dětí.

V pondělí 19.6. se bude konat také vernisáž výstavy fotografií na téma života imigrantů a cizinců v nouzi v České republice. Návštěvníci vernisáže, která bude probíhat od 17,00 hod., se budou moci těšit hudebnímu doprovodu multikulturní kapely "Újezd".

Další informace: Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí Diecézní charity Brno,
mob.: 604 337 905, e-mail: diana.kosinova@caritas.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality