Biskupství brněnské

Jáhenské svěcení v Brně

Ilustrace
17.6.2006
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělí letos v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně jáhenské svěcení šesti kandidátům, a to v sobotu 17. června od 9.00 hodin a v pátek 14. července od 17.30 hodin. Brno: V sobotu 17. června při mši od 9.00 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení čtyři bohoslovci brněnské diecéze z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:
  • Blažej Hejtmánek (*1980) z Březí,
  • Pavel Krč (*1979) z Letovic,
  • Stanislav Mahovský (*1964) ze Žabčic,
  • a Pavel Vybíhal (*1980) z Letovic

Současně s nimi přijme svěcení ke stálému diakonátu Willi Türk (*1971) ze Znojma.

Tomáš Koumal (*1982) z Deblína, který ukončí svá studia na Papežské lateránské univerzitě v Římě, přijme jáhenské svěcení o měsíc později, a to v pátek 14.7. v 17.30 hodin.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality