Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha svatého v Brně

Ilustrace
4.6.2006
V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí biskup Vojtěch Cikrle v neděli 4. června při bohoslužbě v 9.00 hodin svátost křesťanské dospělosti více než 150 biřmovancům z jihomoravské metropole a jejího okolí.Brno: Při slavnosti Seslání Ducha svatého je v katedrále na Petrově každoročně biřmováno více než sto padesát dospělých. V roce 2005 přijalo v brněnské diecézi svátost křesťanské dospělosti 1.520 osob.

Letošní slavnostní bohoslužbu doprovodí Dómský smíšený sbor řízený Petrem Kolařem.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality