Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha svatého - Letnice

Ilustrace
4.6.2006
Křesťané slaví tuto neděli (4. června) seslání Ducha svatého na apoštoly a na Ježíšovu matku Marii, shromážděné ve večeřadle (Sk 2,1-13).Duch svatý tak posvětil církev jako nový Boží lid a zahájil její misijní šíření.

Dle tiskové zprávy ČBK.