Biskupství brněnské

V Brně bude slavnostně ukončen kurz Katecheta

Ilustrace
27.5.2006
Na ukončení kurzu Katecheta bude biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 27. května v 9.00 hodin celebrovat v brněnské katedrále na Petrově slavnostní bohoslužbu.Brno: Roční kurz pořádaný Diecézním katechetickým centrem Biskupství brněnského se kromě důkladného seznámení s obsahem Katechismu katolické církve zaměřuje na obor pedagogika, psychologie, katechetika, didaktika, katechetické metody, pastorální teologie a nechybí ani předmět duchovní život. Předávání učiva i zkušeností se odehrává jak formou přednášek, tak i pomocí praktických seminářů a náslechů v hodinách.

Během sobotní slavnosti převezme osvědčení o úspěšném ukončení kurzu 77 absolventek a absolventů. Ve spojení s kanonickou misí jim osvědčení umožní pomáhat kněžím ve farní katechezi i v jiných formách pastorace.

Na rozloučenou jsou absolventi i se svými rodinami zváni na občerstvení a na besedu s otcem biskupem i s některými přednášejícími a organizátory kurzu do prostor brněnského biskupství.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality