Biskupství brněnské

2.ročník věroučné soutěže pátera Martina Středy.

Ilustrace
27.5.2006
Po úspěšné první soutěži P. Martina Středy připravuje Duchovní centrum na Lesné další pokračování. Soutěž se koná 27. května 2006. Zahájení je adorací v 9.00 hodin, samotná soutěž začíná v 9.30 hodin.

Soutěžící:

  • Jednotlivci – ze všech soutěžících se vyhodnotí nejlepší výsledky.
    (Ze soutěžících mladších 16-ti let včetně bude ještě sestavena tabulka jejich nejlepších výsledků.)
  • Tříčlenná družstva jednotlivých farností. Farnost může postavit tříčlenné družstvo. Potom kromě zařazení členů do soutěže jednotlivců se navíc sečtou výsledky členů družstva a vyhlásí se tabulka výsledků farností. Farnost může postavit i více družstev.

Soutěž bude podobná televizní soutěži.
Na začátku má každý soutěžící k dispozici 10 bodů. Před uvedením každé otázky bude řečeno téma otázky a počet možných odpovědí, ze kterých bude soutěžící vybírat správnou odpověď. Soutěžící si zvolí, kolik bodů z těch, které má k dispozici, vsadí. Po vsazení bodů bude oznámena otázka a možné odpovědi, ze kterých soutěžící vybere tu, o které si myslí, že je správná.
Pokud zvolí správnou - k bodům, které má k dispozici mu přibude tolik bodů, kolik vsadil.
Pokud zvolí nesprávnou - z bodů, které má k dispozici mu ubude tolik bodů, kolik vsadil.
Soutěžící, který přijde o všechny body vypadává ze hry.
Celkově bude dáno cca 20 otázek.
Téma otázek bude pojato všeobecně: z biblistiky, věrouky, liturgiky, života svatých apod.

Soutěž je stavěna svoji úrovní pro běžné věřící praktikující svoji víru. Není třeba mít doktorát, dokonce ani licenciát z teologie!

Není to nutné, ale pro lepší organizaci prosíme zájemce nahlásit účast jáhnovi Jiřímu Maxovi nejlépe na mailovou adresu: maxa@feec.vutbr.cz nebo tel.: 564 405 049, popř.: Jiří Maxa, Brechtova 4, 638 00, Brno.

Jinak ale stačí v daný termín včas přijít a v úvodu soutěže si vyzvednout soutěžní lístek.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality