Biskupství brněnské

Brněnská Akce cihla 2006

Ilustrace
22.5.2006 - 28.5.2006
Brněnská Akce cihla 2006 je veřejná charitativní sbírka, která pomáhá lidem s mentálním postižením a autismem s integrací do společnosti a na cestě k běžnému životu mimo velké ústavy.Brněnská cihla byla poprvé realizována na podzim roku 2000. Předešlé akce za výrazné a nepostradatelné pomoci dobrovolníků, našich mediálních partnerů, sponzorů z podnikatelské sféry (hlavními partnery brněnské Akce cihla 2006 jsou stavební firma KALÁB spol s r.o. a tiskárna PROTISK spol. s r.o.) a drobných dárců přinesli finanční prostředky na rekonstrukci domu chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a autismem na Žabovřeské ulici a na Gorkého ulici. Výtěžek minulého ročníku brněnské Akce cihla pomohl při stavebních úpravách v prostorách budoucí kavárny Anděl na Gorkého ulici.

Výtěžek této sbírky bude použit na rekonstrukci, stavební úpravy a zařízení prostor fary v Dolních Věstonicích. Tento objekt bude v první fázi sloužit lidem s mentálním postižením a autismem pro „volnočasové“ aktivity (klienti budou na faru jezdit např. o víkendech nebo na prázdninové pobyty). Do dvou let budou služby rozšířené na poskytování chráněného bydlení s pracovní terapií. Část výtěžku bude použita na (do)vybavení kavárny Anděl (Gorkého 34, Brno) na jejíž rekonstrukci byly použity finance získané během Brněnské cihly v roce 2005. Kavárna slouží jako tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním postižením. Získají zde co nejpřirozenější pracovní zkušenosti a připraví se po pracovní i sociální stránce na začlenění do běžného pracovního prostředí na trhu práce.

Brněnská Akce cihla 2006 bude probíhat 22.5. – 28.5.2006 (na vybraných stanovištích do 4.6.2006, o detailech se jedná) na sedmi stanovištích:

  • Globus - Ivanovice u Brna
  • Olympia nákupní a zábavní centrum – U dálnice 777, Modřice
  • NC Královo Pole – Cimburkova 4
  • Futurum – Vídeňská 100
  • Česká
  • Masarykova ulice – roh Masarykovy ulice a Kapucínského náměstí
  • Mendlovo náměstí

POSLÁNÍ AKCE CIHLA

Akce cihla již sedmým rokem pomáhá lidem s mentálním postižením na cestě k samostatnosti a nezávislosti, na cestě k běžnému životu mimo velké ústavy.

Chceme napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Klíčová je především otázka bydlení (např. chráněné či podporované bydlení) a práce (chráněné dílny, podporované zaměstnání atd.).

V letošním roce má Akce cihla celonárodní charakter, k vzájemné spolupráci se spojili čtyři neziskové organizace: občanské sdružení Portus Praha, Proutek, o.s. (jižní Čechy), Jurta, o.s. (severní Čechy) a Diecézní charita Brno. Společným cílem je podpora rozvoje neústavních sociálních služeb v daných regionech. Premiéru bude mít v letošním roce spolupráce s brněnskou Akcí cihla.

CÍLE AKCE CIHLA 2006

1. Cíl Akce cihla v Praze
Rozšiřování chráněného bydlení ve Slapech: Cílem je výstavba třetího objektu v obci Slapy, ve kterém vznikne chráněné bydlení pro samostatnější klienty s mentálním postižením. Dokončení projektu je plánováno v roce 2007. Celkový rozpočet činí cca 7 mil. Kč, část této částky by měla být pokryta ze strukturálních fondů EU.

2. Cíl Akce cihla v regionech
V rámci Akce cihla 2006 budou podpořeny projekty, které v souladu s moderními trendy nabízejí alternativy k ústavní péči:

a) projekt chráněného bydlení v obci Plasná, realizuje občanského sdružení Proutek (www.webpark.cz/proutek)

b) projekt chráněného bytu v Ústí nad Labem a chráněných dílen v Děčíně, realizuje občanského sdružení Jurta (www.jurta.cz).

Další informace:
Michaela Cyprová, PR asistent Oblastní charita Brno
Žižkova 3 60200 Brno
tel.: 545 210 672
mob.: 604 243 104

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality