Biskupství brněnské

Diecézní konference „Farnost jako dům s otevřenými dveřmi“

Ilustrace
20.5.2006
V sobotu 20. května 2006 se v prostorách Biskupského gymnázia Brno na Barvičově ulici koná diecézní konference „o farnosti a pro farnosti“ s tématem Farnost jako dům s otevřenými dveřmi. Milí přátelé,
na závěr loňské konference „Farnost – místo pro každého?“ jsem vyslovil pozvání na další setkání v roce 2006, které se stane završením Roku farnosti, který jsme v naší diecézi prožívali v roce 2005. Zvu všechny, kteří se aktivně zajímáte o život ve své farnosti, abychom se opět společně otevřeli novým podnětům Ducha Svatého k obohacení činnosti a vzájemného dialogu ve farnosti. Na setkání s vámi se těší
Váš biskup Vojtěch.

PROGRAM:

08:00 Prezence
08:30 Zahájení konference
08:35 První blok příspěvků:
 
 • A – Jiří Kaňa: Farnost jako dům s otevřenými dveřmi – farnost ve světle encykliky Benedikta XVI. Deus caritas est
 • B – Stanislav Pacner: Návrat k pramenům – biblický pohled na farní obec
 • C – Vladimír Záleský: Budování farního společenství
10:00 Přestávka
10:30 Druhý blok příspěvků:
 
 • D – manželé Viola a Augustin Svobodovi: Naše zkušenosti ze služby manželům ve farnosti
 • E – Josef Zeman: Šance dnešní křesťanské rodiny – rodiny ve farnostech
 • F – Marie Oujezdská: Okny a dveřmi! – vhlédnutí i vstoupení do života konkrétní farnosti
 • G – Jakub Holík: Farní pastorační rady – přehled a možnosti
12:00 Oběd
13:15 Tematické pracovní skupiny
14:45 Přestávka
15:00 Panelová diskuse s vedením diecéze a přednášejícími
16:15 Závěrečné slavení eucharistie
17:00 Ukončení konference
Dílčí změny programu vyhrazeny

Organizační pokyny:

 • Na konferenci bude příležitost setkat se s velkou škálou iniciativ v diecézi (prezentační panely), bude možnost osobně hovořit s různými lidmi, kteří jsou odpovědní za rozmanité oblasti pastorace. K dispozici bude i knižní produkce – možnost nákupu knih.
 • Účastnický poplatek: 70 Kč. Platí se při prezenci.
 • Spojení MHD: trolejbus č. 39 (z Komenského nám. od Červeného kostela 7:05, 7:25, 7:45, 8:03, 8:23, 8:43) jede až na Barvičovu; tramvaj č. 4 jede na náměstí Míru (kostel sv. Augustina) každých 10 minut, odtud 12 minut pěšky chůze do kopce na Biskupské gymnázium.
 • V přihlášce je možné si objednat oběd ve školní jídelně (polévka + kuřecí řízek s bramborami) za 60 Kč. Káva a čaj budou zdarma.
 • Prosíme, abyste si udělali dostatek času a mohli se zúčastnit celého setkání! Začíná se v 8:30 hodin.
 • Pro přípravu tematických pracovních skupin potřebujeme znát orientační počet zájemců pro daná témata. Proto si zatrhněte v přihlášce téma, které byste si vybrali. Můžete zatrhnout i náhradní téma a připsat k němu číslici 2.
 • Vyplněnou závaznou přihlášku (ke stažení ve formátu RTF) zašlete do 5. 5. 2006 na adresu: Pastorační středisko, Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno. Přihlásit se můžete také telefonicky na čísle 543 235 030, kl. 299 (Ing. Jaroslava Doleželová, od pondělí do středy 9 – 12 a 13 – 15 h, ve čtvrtek 9 – 12 h), nebo e-mailem (dolezelova@biskupstvi.cz).
 • Přihlášky budou přijímány do zaplnění kapacity auly gymnázia (320 míst).
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality