Biskupství brněnské

Zasvěcené panny z celé republiky se sejdou v Brně

Ilustrace
29.4.2006
Celostátní setkání Bohu zasvěcených panen proběhne v sobotu 29. dubna od 10.30 hodin v Brně.Brno: Na pozvání brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho se v Brně sejdou zasvěcené panny českých a moravských diecézí na svém pravidelném jarním setkání. Biskup bude celebrovat mši v katedrále na Petrově v 10.30 hodin. Po ní následuje společný program s tématickou promluvou, jehož cílem je vzájemné setkání a povzbuzení.

Ordo virginum (stav panen) patří vedle poustevníků, poustevnic a vdov k nejstarším způsobům Bohu zasvěceného života, které byly v církvi praktikovány už v době apoštolů. Panny, které zasvěcoval místní biskup, žily dál ve svých rodinách, věnovaly se modlitbě, postu a službě potřebným. Brzy se začali poustevníci či panny sdružovat do komunit, z nichž se postupem času utvářely první řeholní řády. Po roce 1000 se už panenské zasvěcení udělovalo ženám žijícím ve světě jen ojediněle a udělovalo se jen řeholnicím některých řádů (např. kartuziánkám).

Druhý vatikánský koncil v roce 1963 rozhodl, aby starobylý obřad panenského zasvěcení, který "patří k nejvzácnějším liturgickým pokladům", byl upraven pro dnešní dobu. Nový obřad byl vyhlášen vatikánskou Kongregací pro bohoslužbu a svátosti 31.5.1970. Česká biskupská konference vydala Směrnice k přípravě na život v povolání zasvěcených panen 27.4.2004 (fialová řada, č. 26). Stav zasvěcených panen je zakotven v Kodexu kanonického práva, kán. 604.

V České republice přijalo po roce 1990 zasvěcení k tomuto způsobu života 24 žen, dalších 14 se k zasvěcení připravuje. Zasvěcené panny žijí většinou uprostřed ostatních lidí ve svém občanském zaměstnání. Jejich hlavním posláním je modlitba, zvláště modlitba za diecézi, ve které žijí, a služba podle povolání a darů každé z nich. Zasvěcené panny žijí také ve většině evropských států, v Severní i Jižní Americe, na Novém Zélandu i ve východní Asii.

Internetové stránky Bohu zasvěcených panen v ČR najdou zájemci na adrese http://web.katolik.cz/ov. Stránky nabízejí základní informace o tomto způsobu života v církvi, o historii stavu panen i jejich spiritualitě, nechybí ani fotogalerie, tématické dokumenty a odkazy.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality