Biskupství brněnské

Konference Rodinná politika jako podpora angažovaného rodičovství

Ilustrace
3.4.2006 - 4.4.2006
Ve dnech 3. - 4. dubna se uskuteční v Senátu Parlamentu České republiky VII. mezinárodní konference o rodinné politice na téma Rodinná politika jako podpora angažovaného rodičovství.Praha/Brno: Konferenci pořádá Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Konrad-Adenauer-Stiftung.

Záměrem konference je věnovat pozornost rodičovství jako možnosti k osobnostnímu růstu i k prohloubení spolupráce otce a matky. V současné době jsme svědky snahy vyjádřit přínos rodiny a práce pro rodinu pomocí ekonomických kategorií. Nabízí se otázka, zda se tímto, pro společenské uznání rodiny jinak velmi přínosným postojem, nedostává rodina pod jakýsi diktát ekonomického myšlení, kdy práce je téměř jediným způsobem realizace vlastní identity a uskutečněného lidství.

Tuto otázku se budou snažit zodpovědět pozvaní referenti a referentky z Německa, Rakouska a České republiky.

Další informace: Mgr. Ing. Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu, Průchodní 2, 602 00 Brno
Tel: 542 213 313, e-mail: ncpr@volny.cz.

Podrobný program viz plakátek (formát PDF).

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality