Biskupství brněnské

120. výročí založení Kongregace milosrdných sester sv. Františka v Brně

Ilustrace
21.3.2006
Letos uplyne 120 let od založení Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny, která sídlí na Grohově ulici v Brně.Jak říká generální představená kongregace, sestra Edita Troppová: „Za všechny nezasloužené milosti, které kongregaci Bůh prokazoval, prokazuje, a kterými zahrnuje i naše práce pro Boží království, chceme poděkovat v úterý 21. března 2006 při mši svaté ve 14.30 hod v kostele Svaté Rodiny na Grohově ulici 16. Hlavním celebrantem bude brněnský děkan Václav Slouk.“

Dále bude následovat v 15.30 hodin zahájení výstavy z historie kongregace ve vestibulu kláštera, která potrvá do 31.8.2006 (otevřeno denně od 9 do 16 hodin). Slavnostní den zakončí v 16.30 hodin večerní chvály v kostele Svaté Rodiny.

Kongregaci Milosrdných sester III. řádu svatého Františka pod ochranou Svaté Rodiny založil 15.3.1886 brněnský biskup, pozdější kardinál František Saleský Bauer. První generální představenou této kongregace, kterou můžeme najít jen na území brněnské diecéze, byla Bernardina Hošková (1849-1922).

Původním posláním sester bylo ošetřování raněných ve vojenských lazaretech a přímo na bojištích 1. světové války v Polsku, Rusku a Itálii. Dnes pracují v domovech důchodců a v nemocnicích. Stejně jako ve svých začátcích můžeme sestry najít na Grohově (dříve Sirotčí) ulici v Brně, kam se vrátily po roce 1989. Zde sídlí také Církevní střední zdravotnická škola, kterou kongregace založila v roce 1990.

S počtem 97 sester patří tato kongregace k největším v České republice

Při příležitosti 120. výročí založení kongregace předal brněnský biskup Vojtěch Cikrle sestrám františkánkám děkovnou listinu, v nichž oceňuje jejich modlitby a oběti pro růst Božího království během celé historie trvání kongregace.

Brněnským františkánkám k jejich jubileu udělil zvláštní požehnání také Svatý otec Benedikt XVI. Dekret přivezl z Říma Mons. Josef Laštovica.

foto foto foto
Foto: Václav Štaud

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality