Biskupství brněnské

Koncert na počest hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka

Ilustrace
4.3.2006
Na počest hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka (*1935) se koná v sobotu 4. března v 18.00 v Besedním domě na Komenského náměstí v Brně slavnostní koncert.Brno: Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa – Liberec spolu s Katedrálním sborem Cantores Gradecenses z Hradce Králové pořádají pod záštitou, brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka, a primátora Města Brna Richarda Svobody „Koncert z díla Zdeňka Pololáníka. V programu zazní jeho Hymnus k Ježíši Kristu Králi, Hymnus k sv. Petru a Pavlu a Concerto grosso pro bas a orchestr. V premiéře bude představen Cyklus hymnů ke svatým patronům na slova olomouckého pomocného biskupa Josefa Hrdličky.

Program koncertu (formát RTF)

Zdeněk Pololáník vystudoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě prof. Josefa Černockého a skladatele a hobojisty Františka Suchého. Poté v rodném městě absolvoval ještě skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (1957-1961) u profesorů Viléma Petrželky a Theodora Schaefera.
Je autorem více než 700 hudebních děl, v nichž dominují skladby duchovní psané k praktickým liturgickým účelům i ke koncertnímu provedení (společně s biskupem Josefem Hrdličkou napsal také řadu písní v Kancionálu). Je rovněž autorem více než sto padesáti opusů či čtyř set padesáti děl scénické, televizní i filmové hudby (Lev s bílou hřívou, Člověk proti zkáze, Opera na vinici, Žert, Katapult, Synové a dcery Jakuba skláře apod.), a také baletů.. Po roce 1989 působil jako varhaník v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a založil na JAMU oddělení duchovní hudby.
Jeho skladby se stále hrají nejen v pětadvaceti zemích Evropy, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Rusku, či na novém Zélandu.
V roce 2001 byl na Velehradě oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje.
Zdeněk Pololáník žije a tvoří v Ostrovačicích u Brna, kde mu obec udělila Čestné občanství.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality