Biskupství brněnské

Slavnostní bohoslužba v Křižanovicích

Ilustrace
12.2.2006
V neděli 12. února 2006 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Křižanovicích u Bučovic (okr. Vyškov) při mši, kterou sloužil R. D. Mgr. Milan Vavro, slavkovský děkan a farář, byly do zrestaurovaného hlavního oltáře uloženy nově získané ostatky svatých, které se dle tradice církve ukládají na místa, kde se slaví mše svatá.Ostatky z Arcibiskupství pražského přivezl do Brna před týdnem Mons. Karel Herbst, SDB, pomocný biskup pražský.

Jsou to ostatky mučedníků:
svatého Benedikta (italský benediktinský mnich, zabit v západním Polsku 11. 11. 1003),
blahoslaveného Hroznaty (premonstrátský řeholník, umučen v západních Čechách 14. 7. 1217),
svatého Jana Nepomuckého (generální vikář a právník, umučen v Praze 20. 3. 1393).

Na závěr mše byla také požehnána restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého v kostele. Při bohoslužbě za varhanního doprovodu Mgr. Jana Krále zazpívala Kamila Sokolová z Bučovic.

foto foto foto foto