Biskupství brněnské

Na světový den nemocných je možné získat odpustky

Ilustrace
11.2.2006
Vatikán. Papež Benedikt XVI. schválil dekret, jímž se udělují plnomocné a částečné odpustky v souvislosti se Světovým dnem nemocných, který připadá na 11. února, den památky Panny Marie Lourdské. Příslušný dokument podepsal hlavní apoštolský penitenciář kardinál James Francis Stafford.Plnomocné odpustky mohou získat ti, kteří se v uvedený den zúčastní liturgie v katedrále v Adelaide nebo na kterémkoli jiném posvátném místě, kde bude církev slavit liturgii na úmysly Světového dne nemocných. Tyto odpustky je možné získat za splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a nemít zálibu v žádném hříchu).

Plnomocné odpustky mohou získat v tento den také ti, kteří se v důsledku permanentní služby ve zdravotnickém či léčebném zařízení nebo i v domácí péči o nemocného nemohou osobně zúčastnit liturgie a věnují svou práci na ten úmysl, jakoby sloužili samému Kristu.

Podobně mohou získat plnomocné odpustky také osoby, které pro nemoc, stáří či podobné závažné důvody nemohou se zúčastnit slavení liturgie, ale účastní se na ní duchovním způsobem, přičemž svá utrpení obětují Bohu, prostřednictvím Panny Marie, jež je "Uzdravením nemocných".

Částečné odpustky pak mohou získat věřící, kteří se kdykoliv od 9. do 11. února obrátí k milosrdnému Bohu s pokorným srdcem a vroucí modlitbou o pomoc nemocným.

Svatý otec vydal ke 14. Světovému dni nemocných poselství, které bylo zveřejněno již v prosinci minulého roku a v němž klade zvláštní důraz na zabezpečení potřebné péče o osoby duševně a mentálně nemocné. Tématem letošního Světového dne nemocných je právě duševní onemocnění jako jedna z narůstajících bolestí moderní sekularizované společnosti. Léčebná péče o duševně nemocné je mnoha zemích světa na nedostatečné úrovni. Benedikt XVI. oceňuje všechny ty, kdo věnují svůj čas a síly pro nové začlenění duševně nemocných do společnosti. Zvláště pak vyzývá k osvojení nových léčebných terapií, které vycházejí z rozlišování příčin a zdrojů obtíží. V závěru se papež obrací na rodiny, které prožívají těžkosti, neboť mají mezi sebou takto postiženého člověka. "Světový den nemocných" bude příležitostí k vyjádření podpory a solidarity rodinám, které se starají o duševně nemocné osoby, uvedl v poselství Svatý otec.

(pec)

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality