Biskupství brněnské

1.ročník věroučné soutěže pátera Martina Středy.

Ilustrace
28.1.2006
Soutěž se koná dne 28. ledna 2006 v Duchovním centru pátera Martina Středy, Nezvalova 13, 638 00, BRNO - Lesná. (Konečná tramvají 9 a 11)Soutěž začíná slavením Mše svaté v 9.00, samotná soutěž v 10.00, před ní prezence. Ukončení se odhaduje kolem 11.30.

Soutěží tříčlenná družstva jednotlivých farností. Farnost může postavit i více družstev.
Soutěž bude podobná televizní soutěži.
Na začátku má každý soutěžící k dispozici 10 bodů. Před uvedením každé otázky bude řečeno téma otázky a počet možných odpovědí, ze kterých bude soutěžící vybírat správnou odpověď. Soutěžící si zvolí, kolik bodů z těch, které má k dispozici vsadí. Po vsazení bodů bude oznámena otázka a možné odpovědi, ze kterých soutěžící vybere tu, o které si myslí, že je správná.
Pokud zvolí správnou - k bodům, které má k dispozici mu přibude tolik bodů, kolik vsadil.
Pokud zvolí nesprávnou - z bodů, které má k dispozici mu ubude tolik bodů, kolik vsadil.
Soutěžící, který přijde o všechny body, vypadává ze hry.
Celkově bude dáno cca 20 otázek.

Téma otázek bude pojato všeobecně: z biblistiky, věrouky, liturgiky, života svatých apod.

Na konci se sečtou body členů jednotlivých družstev a vyhlásí se vítězná družstva na medailových pozicích. Také se ohodnotí nejlepší individuální výsledky.

Soutěž není věkově omezená, soutěžit mohou děti i dospělí.

Soutěž je stavěna svoji úrovní pro běžné věřící praktikující svoji víru. Není třeba mít doktorát, dokonce ani licenciát z teologie! Žádný ostych!

Zájemce prosíme nahlásit účast jáhnovi Jiřímu Maxovi nejlépe na mailovou adresu: maxa@feec.vutbr.cz nebo tel.: 548 527 274, popř.: Jiří Maxa, Brechtova 4, 638 00, Brno
Prosím, v přihlášce nahlaste farnost a jména soutěžících v družstvu.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality