Biskupství brněnské

Oslavy desátého výročí cyrilometodějských středních škol v Brně

Ilustrace
20.1.2006 - 21.1.2006
Oslavy desetileté existence Cyrilometodějské střední pedagogické školy a gymnázia proběhnou v pátek a sobotu 20. a 21. ledna 2006 na počest svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, které je zasvěcena školní kaple.Brno: Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium – CMSPgŠaG - byla zřízena českou provincií Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Sestry této kongregace v současné době působí v oblasti sociální, pastorační a ve výchovně vzdělávacím procesu ve školství.

Dějiny školy začínají rokem 1924, kdy byly v Brně na Lerchově ulici započaty práce na stavbě ústavu a později i školy pro mentálně postižené děti. Od roku 1929 se v budově nacházel generalát a noviciát kongregace spolu s internátem pro venkovské dívky, studující v Brně. Ve školním roce 1933/34 byla otevřena první třída Řádového dívčího gymnázia. Existence gymnázia netrvala dlouho. V říjnu 1940 obsadila budovu říšská branná moc. Ke krátkému opětovnému zahájení vyučování došlo na podzim v roce 1945, ale už v listopadu 1949 byla budova gymnázia přidělena velitelství školy SNB ke zřízení internátu.

Nové vzkříšení nastalo až po „ sametové revoluci“, kdy v jedné budově bylo ve školním roce 1992/93 zahájeno vyučování církevní Cyrilometodějské základní školy a ve školním roce 1996/96 i Cyrilometodějské střední pedagogické školy a gymnázia.

V současné době má škola tři studijní obory: osmileté gymnázium a pedagogickou školu se zaměřením – Výchovná a humanitární činnost a Pedagogické lyceum. Všechny tři obory jsou ukončeny maturitou. Školu absolvovalo již přes čtyři sta studentů. Maturanti z gymnázia studují na všech typech vysokých škol a také většina maturantů z pedagogické školy pokračuje dál ve studiu. Ostatní se uplatňují především v sociální a výchovné sféře.

Oslavy desetileté existence Cyrilometodějské střední pedagogické školy a gymnázia proběhnou v pátek a sobotu 20. a 21. ledna 2006 na počest svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, které je zasvěcena školní kaple.

V pátek se mše svaté a slavnostního programu zúčastní současní studenti školy, odpoledne potom je možná volná prohlídka školy, kterou zpestří svým programem studenti.Večer bude zakončen společenským plesem.

Sobota bude věnována hostům. Program zahájí v kostele sv. Augustina mše svatá, kterou bude celebrovat otec biskup Vojtěch Cikrle. Následuje slavnostní oběd, volná prohlídka školy s programem a až do 17 hodin přátelské posezení se všemi účastníky.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality