Biskupství brněnské

Tříkráloví koledníci zachránili lidský život

Ilustrace
10.1.2006
Malí koledníci Tříkrálové sbírky z Němčiček na Břeclavsku při svém koledování nalezli v jednom z domů starší paní v bezvědomí. Poskytli ihned první pomoc a přivolali záchrannou službu.Němčičky, Břeclav: Malí koledníci Tříkrálové sbírky z Němčiček na Břeclavsku při svém koledování nalezli v jednom z domů starší paní ležící v bezvědomí na podlaze chodby. Duchaplně jí poskytli první pomoc a přivolali záchrannou službu. Podle lékaře přišli koledníci pro koledu "za pět minut 12".

Všeobecně známým mottem Tříkrálové sbírky je pomoc lidem v nouzi, kdy díky finančním prostředkům může Charita provozovat projekty které mnohdy dokáží vytáhnout člověka z té nejhorší a nejsvízelnější životní situace. To, že důležité je pomáhat i lidem ve svém okolí, dokázala skupinka malých Tříkrálových koledníčků při sobotní koledě v Němčičkách.

"Děti z mé skupinky přišly ke dveřím domu a začaly zpívat Tříkrálovou koledu " popisuje vedoucí skupinky paní Marie Forejtníková. "Po pěti slovech "My tři králové jdeme k Vám" se zarazily, protože z chodby začal výt pes a ozývalo se sténání. Teto, teto, tady se něco děje, pojď rychle sem, křičely na mě děti..."

Na podlaze chodby nalezli koledníci starší paní v bezvědomí, která nejevila známky života. Duchaplně poskytli první pomoc a přivolali rychlou záchrannou službu. "Říkala jsem jim, aby šli domů, oni však, že ne, že zůstanou s paní dokud nepřijede sanitka. To mě dojalo," popisuje dění paní Forejtníková .

Podle lékaře rychlé záchranné služby přišli malí koledníčci právě včas, protože žena upadala do šoku.

"Pro nás, pracovníky Charity a samozřejmě i pro všechny ostatní to je velmi obdivuhodný čin od tak malých dětí. Tito malí koledníčci přesně dokázali, o čem je Tříkrálová sbírka. Filozofie Tříkrálové sbírky zdaleka není o přeplněných pokladničkách, honbou za penězi a lámaní rekordů ve výtěžku.

Anička Svobodová, Helenka a Michaela Mácovy a paní Forejtníková z Němčiček všem ukázaly, že opravdovým smyslem sbírky je naučit se pomáhat i ve svém okolí, nezavírat oči před cizím utrpením a být připraven podat pomocnou ruku," říká Miroslav Prchal, koordinátor sbírky Oblastní charity Břeclav (tel.: 519 331 443, 605 233 403).

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality