Biskupství brněnské

Tříkrálovým koledníkům požehná v Brně biskup Cikrle

Ilustrace
2.1.2006
Při bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v pondělí 2. ledna 2006 od 15.00 hodin požehná biskup Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům z celé diecéze.Brno: "Tříkrálová sbírka", kterou v České republice pořádá již po šesté Sdružení Česká katolická charita (ČKCH), bude v brněnské diecézi zahájena pontifikální bohoslužbou celebrovanou brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem v pondělí 2.1.2006 od 15.00 hodin.

Samotná sbírka proběhne ve dnech 1. až 8.1.2006, kdy budou moci lidé přispět přímo v ulicích měst a obcí nebo při obcházení koledníků po domech. Kromě příspěvku skupinkám koledníků je možné přispět složenkou nebo převodem na účet: 369-369369369/0800, variabilní symbol 777.

Motto Tříkrálové sbírky 2006 zní: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. 80 % získaných prostředků poputuje prostřednictvím oblastních či farních charit na podporu středisek pomoci a aktivit diecézních charit. Zbylá část bude rozdělena pro humanitární pomoc do zahraničí a v souladu se zákonem na pokrytí nákladů spojených s přípravou a realizací sbírky.

Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb.

"Tříkrálová sbírka není jen vybírání peněz. Věřím, že je také světlem a nadějí. Symbol Tří králů ožívá prostřednictvím malých i velkých koledníků, kteří v nehostinném lednovém počasí procházejí městy a vesnicemi," říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Na jižní Moravě organizuje charitativní sbírku Diecézní charita (DCH) Brno, která se v uplynulém roce podílela na republikovém výtěžku přes 62 milionů korun částkou 12 115 238,- Kč, což byl druhý největší obnos za diecézi.

foto foto foto foto foto
Foto: Radek Miča (MFD)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality